זוחלים ודו-חיים בישראל - מדריך שדה

מדריך השדה לזוחלים ולדו-חיים בישראל מכיל מידע עדכני אודות כל מיני הזוחלים והדו-חיים המאכלסים את ישראל (למעט צבי ים).

עבור כל אחד מהמינים, מעבר לתמונות צבע איכותיות בבית הגידול הטבעי, מובאים נתונים אודות הביולוגיה והתפוצה בישראל ובעולם. תפוצת המינים מפורטת הן באופן מילולי והן באמצעות מפות.

הספר כתוב בעברית פשוטה וקלה לקריאה.

מהדורה שלישת יצאה לאור באפריל 2022.